Description: Description: Description: D:\Dec2016\prevyrpapers\Question Paper December 2016\SOTST\sotst.gif

 Post Graduate Diploma in Translation

1.

PGDT-1

Anuvad Sidhant aur Pravidhi

June2017

2.

PGDT-2

Anuvad ka Bhashik aur Samajik Paksh

June2017

3.

PGDT-3

Vavaharik Anuvad ke Vividh Aster aur Kshetr

June2017

4.

PGDT-4

Prashasnik Anuvad

June2017

 

 Post Graduate Certificate in Bengali-HindiTranslation Programme (PGCBHT)

MTT-002

Bangla-Hindi anuvad:Tulna aur punarsrijan

June2017

MTT-003

Bangala-Hindi Ke Vibhinn bhashik Kshetro Me  Anuwaad

June2017

PGCBHT/PGCMHT

1.

MTT-001

Hindi anuvad

June2017 

 

 Post Graduate Certificate in Malyalam-Hindi Translation (PGCMHT)

1

MTT-004

Malyalam Hindi Anuvaad:Tulna Avam Punarsrijan

June2017

 

2

MTT-005

Malyalam Hindi: Vibhinn Bhashik Kshetro Me Anuvaad

June2017

 

M.A. (TRANSLATION STUDIES) (MATS)

 

1.       

MTT-010

Anuvad Siddhant (Translation Theories)

June2017

 

2.       

MTT-011

History And Tradition Of Translation

June2017

 

3.       

MTT-012

Translation And Linguistics

June2017

 

4.       

MTT-013

Areas Of Translation

June2017

 

5.       

MTT-014

Translation And Indian Languages

June2017

 

6.       

MTT-015

Anuvad Aur Sahitya (Translation And Literature)

June2017

 

7.       

MTT-016

Translation And Mass Media

June2017

 

8.       

MTT-017

Lexicography, Technical Terminology And Translation

June2017

 

9.       

MTT-018

Translation And Intercultural Studies

June2017

 

10.   

MTT-019

Politics Of Translation

June2017

 

11.   

MTT-020

Translation Process

June2017

 

12.   

MTT-021

Translation Training

June2017