School of Translation Studies and Training

 

Post Graduate Diploma in Translation

1.

PGDT-1

Anuvad Sidhant aur Pravidhi

June 2012

2.

PGDT-2

Anuvad ka Bhashik aur Samajik Paksh

June 2012

3.

PGDT-3

Vavaharik Anuvad ke Vividh Aster aur Kshetr

June 2012

4.

PGDT-4

Prashasnik Anuvad

June 2012

Post Graduate Certificate in Bengali-Hindi Translation Programme (PGCBHT)

               

1.

MTT-001

Bhartiya Bhashao Me Anuwaad

June2012

2.

MTT-002

Bangla-Hindi anuvad:Tulna aur punarsrijan

June2012

3.

MTT-003

Bangala-Hindi Ke Vibhinn bhashik Kshetro Me  Anuwaad

June2012

Post Graduate Certificate in Malyalam-Hindi Translation (PGCMHT)

         

1.

MTT-001

Bhartiya Bhashao Me Anuwaad

June2012

2.

MTT-004

Malyalam Hindi Anuvaad:Tulna Avam Punarsrijan

June2012

3.

MTT-005

Malyalam Hindi: Vibhinn Bhashik Kshetro Me Anuvaad

June2012