School of Translation Studies and Training

(SOTST)

 Post Graduate Diploma in Translation(PGDT)

1.

PGDT-1

Anuvad Sidhant aur Pravidhi

December2018

2.

PGDT-2

Anuvad ka Bhashik aur Samajik Paksh

December2018

3.

PGDT-3

Vavaharik Anuvad ke Vividh Aster aur Kshetr

December2018

4.

PGDT-4

Prashasnik Anuvad

December2018

 

 Post Graduate Certificate in Bengali-HindiTranslation Programme (PGCBHT)

MTT-002

Bangla-Hindi anuvad:Tulna aur punarsrijan

December2018

MTT-003

Bangala-Hindi Ke Vibhinn bhashik Kshetro Me  Anuwaad

December2018

PGCBHT/PGCMHT

1.

MTT-001

Hindi anuvad

December2018 

 

 Post Graduate Certificate in Malyalam-Hindi Translation (PGCMHT)

1

MTT-004

Malyalam Hindi Anuvaad:Tulna Avam Punarsrijan

December2018

2

MTT-005

Malyalam Hindi: Vibhinn Bhashik Kshetro Me Anuvaad

December2018

M.A. (Translation Studies) (MATS)

1.       

MTT-010

Anuvad Siddhant (Translation Theories)

December2018

2.       

MTT-011

History And Tradition Of Translation

December2018

3.       

MTT-012

Translation And Linguistics

December2018

4.       

MTT-013

Areas Of Translation

December2018

5.       

MTT-014

Translation And Indian Languages

December2018

6.       

MTT-015

Anuvad Aur Sahitya (Translation And Literature)

December2018

7.       

MTT-016

Translation And Mass Media

December2018

8.       

MTT-017

Lexicography, Technical Terminology And Translation

December2018

9.       

MTT-018

Translation And Intercultural Studies

December2018

10.   

MTT-019

Politics Of Translation

December2018

11.   

MTT-020

Translation Process

December2018

12.   

MTT-021

Translation Training

December2018

M.PhiL/Ph.D. IN TRANSLATION STUDIES (COURSE WORK) (M.Phil./Ph.D.TT)

1.       

RTT-101

RESEARCH METHODOLOGY

December2018

2.       

RTT-102

Translation Theory and Practice

December2018

3.       

RTT-103

CRITIQUING TRANSLATION

December2018

4.       

RTT-104

TRANSLATION AND POWER

December2018