School of Translation Studies and Training

 

Post Graduate Diploma in Translation

1.   

PGDT-1

Anuvad Sidhant aur Pravidhi

June 2009

2.   

PGDT-2

Anuvad ka Bhashik aur Samajik Paksh

June 2009

3.   

PGDT-3

Vavahraik Anuvad ke Vibhiv Satar aur Shetr

June 2009

4.   

PGDT-4

Prashasnik Anuvad

June 2009