School of Translation Studies and Training

 

Post Graduate Diploma in Translation

1.   

PGDT-1

Anuvad Sidhant aur Pravidhi

Dec 2009

2.   

PGDT-2

Anuvad ka Bhashik aur Samajik Paksh

Dec 2009

3.   

PGDT-3

Vavahraik Anuvad ke Vibhiv Satar aur Shetr

Dec 2009

4.   

PGDT-4

Prashasnik Anuvad

Dec 2009

 

 

 

Translation in the Indian Languages

 

1.

MTT-001

Translation in the Indian Languages

Dec 2009

2.

MTT-002

Bangla-Hindi Translation

Dec 2009

3.

MTT-003

Translation in Various Domains of Bangla and Hindi

Dec 2009

4.

MTT-004

Translation in Various Domains of Malayalam and Hindi

Dec 2009

5.   

MTT-005

Translation in Various Domains of Malayalam and Hindi

Dec 2009

6.   

MTT- 010

Translation Theories

Dec 2009

7.   

MTT-011 

History And Traditions Of Translation

Dec 2009

8.   

MTT-012

Translation And Linguistics

Dec 2009

9.   

MTT-013

Areas Of Translation

Dec 2009